Готов ли е Apple Silicon?

Е Mindfulness Bell Menu Bar готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Mindfulness Bell Menu Bar

Mindfulness Bell Menu Bar

Menubar application to aid you in your mindfulness practice.


Mindfulness Bell Menu Bar съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Mindfulness Bell Menu Bar още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: