Готов ли е Apple Silicon?

Е Mindjet MindManager готов за Apple silicon?

Частична поддръжка на Rosetta 2

Mindjet MindManager

Mindjet MindManager

Corel Corporation

Professional mind-mapping and project-management.

Етикети: mindmap


Mindjet MindManager съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Mindjet MindManager вече предлага частична съвместимост с Apple Silicon M1 и M2 Macs. Може да има някои функции, които все още не работят както се очаква, но те постоянно работят за постигане на пълна съвместимост скоро.

Последно обновление: