Готов ли е Apple Silicon?

Е Mindly готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Mindly

Mindly

Organize Your Inner Universe.


Mindly съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Mindly още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: