Готов ли е Apple Silicon?

Е Mindomo готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Mindomo

Mindomo

Mind mapping, concept mapping, and outlining.


Mindomo съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Mindomo още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: