Готов ли е Apple Silicon?

Е Minecraft server готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Minecraft server

Minecraft server

Java-based Minecraft game server.


Minecraft server съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Minecraft server още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: