Готов ли е Apple Silicon?

Е Minesweeper U73 готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Minesweeper U73

Minesweeper U73

Minesweeper game.


Minesweeper U73 съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Minesweeper U73 още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: