Готов ли е Apple Silicon?

Е Mini Metro готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Mini Metro

Mini Metro

Design the subway layout for a rapidly expanding city.


Mini Metro съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Mini Metro още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: