Готов ли е Apple Silicon?

Е MiniNote готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

MiniNote

MiniNote

Take notes from the menu bar.


MiniNote съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
MiniNote още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: