Готов ли е Apple Silicon?

Е MiniNote Pro готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

MiniNote Pro

MiniNote Pro

Take notes from the menu bar (was NotesTab Pro).


MiniNote Pro съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
MiniNote Pro още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: