Готов ли е Apple Silicon?

Е Minim готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Minim

Minim

Image blocking for Safari.


Minim съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Minim още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: