Готов ли е Apple Silicon?

Е Minitube готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Minitube

Minitube

Native YouTube client.


Minitube съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Minitube още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: