Готов ли е Apple Silicon?

Е Mint готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Mint

Mint

Companion app for Mint.com.


Mint съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Mint още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: