Готов ли е Apple Silicon?

Е Miro готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Miro

Miro

Open-source music and video player.


Miro съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Miro още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: