Готов ли е Apple Silicon?

Е Mitti готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Mitti

Mitti

Easy-to-use video-cue solution.


Mitti съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Mitti още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: