Готов ли е Apple Silicon?

Е Mix Base готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Mix Base

Mix Base

A user-friendly mixing tool.


Mix Base съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Mix Base още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: