Готов ли е Apple Silicon?

Е MixChecker готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

MixChecker

MixChecker

Check mix quality on consumer audio devices.


MixChecker съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
MixChecker още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: