Готов ли е Apple Silicon?

Е MixTape Pro готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

MixTape Pro

MixTape Pro

Mix your music and share it online.


MixTape Pro съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
MixTape Pro още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: