Готов ли е Apple Silicon?

Е Mixed In Key готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Mixed In Key

Mixed In Key

DJ software for harmonic mixing.


Mixed In Key съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Mixed In Key още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: