Готов ли е Apple Silicon?

Е MobiKin Assistant for Android готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

MobiKin Assistant for Android

MobiKin Assistant for Android

Manage Android devices on your Mac.


MobiKin Assistant for Android съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
MobiKin Assistant for Android още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: