Готов ли е Apple Silicon?

Е MobiKin Backup Manager for Android готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

MobiKin Backup Manager for Android

MobiKin Backup Manager for Android

Backup Manager of your Android devise.


MobiKin Backup Manager for Android съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
MobiKin Backup Manager for Android още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: