Готов ли е Apple Silicon?

Е MobiMover готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

MobiMover

MobiMover

iOS Data Transfer Utility.


MobiMover съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
MobiMover още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: