Готов ли е Apple Silicon?

Е Modelio готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Modelio

Modelio

The open source extensible modeling environment.


Modelio съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Modelio още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: