Готов ли е Apple Silicon?

Е Modo готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Modo

Modo

3D Modeling, Paint and Render in one application.


Modo съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Modo още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: