Готов ли е Apple Silicon?

Е Moku Hanga готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Moku Hanga

Moku Hanga

Make a Japanese wood-block print from any photo.


Moku Hanga съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Moku Hanga още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: