Готов ли е Apple Silicon?

Е Moment готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Moment

Moment

A Menu Bar and Notification Center.


Moment съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Moment още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: