Готов ли е Apple Silicon?

Е Money готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Money

Money

Personal accounting app.


Money съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Money още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: