Готов ли е Apple Silicon?

Е MoneyMoney готов за Apple silicon?

Да, Родна поддръжка на Apple Silicon (2.4.0)

MoneyMoney

MoneyMoney

MRH applications GmbH

German banking application.


MoneyMoney съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
MoneyMoney вече е напълно съвместим с Apple Silicon M1 и M2 Macs от версия 2.4.0.

Последно обновление: