Готов ли е Apple Silicon?

Е Moneydance готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Moneydance

Moneydance

Personal finance manager.


Moneydance съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Moneydance още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: