Готов ли е Apple Silicon?

Е MongoDB Compass готов за Apple silicon?

Да, Родна поддръжка на Apple Silicon

MongoDB Compass

MongoDB Compass

MongoDB, Inc.

Explore and manipulate your MongoDB data.

Етикети: Developer Toolsdeveloperdev


MongoDB Compass съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
MongoDB Compass вече е напълно съвместим с Apple Silicon M1 и M2 Macs от версия .

Последно обновление: