Готов ли е Apple Silicon?

Е MonitorControl готов за Apple silicon?

Да, Родна поддръжка на Apple Silicon (3.0.0)

MonitorControl

MonitorControl

Joni Van Roost

Control your external monitor brightness & volume.

Етикети: System Utilities


MonitorControl съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
MonitorControl вече е напълно съвместим с Apple Silicon M1 и M2 Macs от версия 3.0.0.

Последно обновление: