Готов ли е Apple Silicon?

Е Monosnap готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Monosnap

Monosnap

Versatile screenshot utility with easy sharing features.


Monosnap съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Monosnap още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: