Готов ли е Apple Silicon?

Е Moom готов за Apple silicon?

Да, Родна поддръжка на Apple Silicon (3.2.20 )

Moom

Moom

Many Tricks

Versatile window manager.

Moom is now a universal app, built for both Apple silicon and Intel Macs

Етикети: Productivity


Moom съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Moom вече е напълно съвместим с Apple Silicon M1 и M2 Macs от версия 3.2.20 .

Последно обновление: