Готов ли е Apple Silicon?

Е Moon Atlas готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Moon Atlas

Moon Atlas

Explore a 3D globe of the Moon.


Moon Atlas съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Moon Atlas още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: