Готов ли е Apple Silicon?

Е More Info готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

More Info

More Info

Shows additional info about your files.


More Info съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
More Info още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: