Готов ли е Apple Silicon?

Е Morse Decoder готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Morse Decoder

Morse Decoder

Decodes Morse Code tones; displays results in text form.


Morse Decoder съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Morse Decoder още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: