Готов ли е Apple Silicon?

Е Mos готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Mos

Mos

Manage your scrolling preferences.


Mos съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Mos още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: