Готов ли е Apple Silicon?

Е MountWatcher готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

MountWatcher

MountWatcher

Control Windows (SMB) and Apple (AFP) volumes/shares/disks.


MountWatcher съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
MountWatcher още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: