Готов ли е Apple Silicon?

Е Mounty готов за Apple silicon?

Да, Родна поддръжка на Apple Silicon (1.11)

Mounty

Mounty

Chris & Uwe

Re-mount NTFS Volumes in read/write mode.

Етикети: System Utilities


Mounty съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Mounty вече е напълно съвместим с Apple Silicon M1 и M2 Macs от версия 1.11.

Последно обновление: