Готов ли е Apple Silicon?

Е Mouse Distance Measurer готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Mouse Distance Measurer

Mouse Distance Measurer

Measure the distance your mouse travels.


Mouse Distance Measurer съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Mouse Distance Measurer още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: