Готов ли е Apple Silicon?

Е Mouseless готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Mouseless

Mouseless

Unleash your keyboard’s superpower.


Mouseless съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Mouseless още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: