Готов ли е Apple Silicon?

Е Movavi Slideshow Maker готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Movavi Slideshow Maker

Movavi Slideshow Maker

Create a photo slideshow on your Mac.


Movavi Slideshow Maker съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Movavi Slideshow Maker още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: