Готов ли е Apple Silicon?

Е Movavi Video Converter готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Movavi Video Converter

Movavi Video Converter

Easy-to-use video and audio file converter.


Movavi Video Converter съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Movavi Video Converter още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: