Готов ли е Apple Silicon?

Е Movavi Video Editor готов за Apple silicon?

Частична поддръжка на Rosetta 2

Movavi Video Editor

Movavi Video Editor

Movavi

Home video editing and photo slideshow creation.


Movavi Video Editor съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Movavi Video Editor вече предлага частична съвместимост с Apple Silicon M1 и M2 Macs. Може да има някои функции, които все още не работят както се очаква, но те постоянно работят за постигане на пълна съвместимост скоро.

Последно обновление: