Готов ли е Apple Silicon?

Е Movavi Video Editor Plus готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Movavi Video Editor Plus

Movavi Video Editor Plus

All-in-one video editor.


Movavi Video Editor Plus съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Movavi Video Editor Plus още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: