Готов ли е Apple Silicon?

Е Movie Collector готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Movie Collector

Movie Collector

Catalog your DVDs in a database automatically.


Movie Collector съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Movie Collector още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: