Готов ли е Apple Silicon?

Е Movie Splitter готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Movie Splitter

Movie Splitter

Split MPEG-4 movies with ease and speed.


Movie Splitter съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Movie Splitter още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: