Готов ли е Apple Silicon?

Е Movist готов за Apple silicon?

Да, Родна поддръжка на Apple Silicon (2.6+)

Movist

Movist

Movist

Media player with a high-quality caption feature and more.

Етикети: mediavideo


Movist съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Movist вече е напълно съвместим с Apple Silicon M1 и M2 Macs от версия 2.6+.

Последно обновление: