Готов ли е Apple Silicon?

Е Mullvad VPN готов за Apple silicon?

Да, Родна поддръжка на Apple Silicon (2021.4)

Mullvad VPN

Mullvad VPN

Mullvad

Mullvad is a VPN service that helps keep your online activity, identity, and location private.

Етикети: vpnnetwork


Mullvad VPN съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Mullvad VPN вече е напълно съвместим с Apple Silicon M1 и M2 Macs от версия 2021.4.

Последно обновление: