Готов ли е Apple Silicon?

Е Mumu готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Mumu

Mumu

macOS emoji picker.


Mumu съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Mumu още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: