Готов ли е Apple Silicon?

Е Music Bar готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Music Bar

Music Bar

Control Apple Music right from your menu bar.


Music Bar съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Music Bar още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: